นโยบายของบริษัทบริษัท

นโยบายนี้ครอบคลุมถีงการดูแลรักษาเว็บไซต์ CASINO-SBO กล่าวคือ ข้อมูลที่ลูกค้าได้ติดต่อกับเว็บไซต์ ทั้งหมด ชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลบัญชีในการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร เว็บไซต์  CASINO-SBO จะเก็บรักษา ข้อมูลดังกล่าวไว้ในบริษัทเท่านั้นดังนั้นลูกค้าจึงวางใจได้เมื่อใช้บริการกับเรา

การยอมรับและกระทำตามนโยบายของบริษัท

ลูกค้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ CASINO-SBO ของเราต้องยอมรับกติกาและข้อบังคับของทางเว็บไซต์เป็นหลัก

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้

เราได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับเรา และในบางครั้งเรายังต้องขอข้อมูลส่วนตัวคุณเพิ่มเติม เมื่อคุณใช้บริการกับเรา อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในขณะที่คุณเปิดหน้าโฮมเพจจ์ก่อนเข้าระบบ เราเก็บ ข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดก็เพื่อจะช่วยในการให้บริการคุณได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขั้นเท่านั้น

การแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับผู้อื่นผู้ได้ หรือบริษัทอื่นบริษัทใด นอกเสียจากว่า

  1. เราได้รับความยินยอมจากลูกค้า ที่ให้เปิดเผยได้
  2. เราต้องการเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อตอบสนองการให้บริการท่านให้ดีขึ้น
  3. เราต้องการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับบริษัทผู้ซึ่งทำงานเป็นตัวแทนของบริษัทเราเพื่อตอบสนองการให้บริการที่ดีขึ้นกับลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทเราไม่มีสิทธิที่จะใช้ข้อมุลส่วนตัวของคุณในการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์
  4. เราจำเป็นต้องใช้ในการตอบคำถาม ตามขั้นตอนของขบวนการยุติธรรม
  5. เราพบว่าการกระทำของท่านบนเว็บไซต์มีความรุนแรงในเรื่องของการใช้บริการ

เพื่อที่จะตอบสนองการให้บริการกับลูกค้าเรา อาจจำเป็นต้องส่งผ่านหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงานหรือส่งข้ามประเทศหรือที่เกี่ยวกับทางกฎหมาย หรือแม้กระทั่งถูกบริหารจัดการภายในระบบของบริษัท

การติดต่อกับทางบริษัท

ถ้าลูกค้ามีปัญหาที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือว่าต้องการที่จะอัพเดทข้อมูลส่วนตัว กรุณาส่งราย ละเอียดมาได้ที่ Call Center 088-12345-01 ถึง 3 หรือ 082-8899-890 ถึง 3 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Terms and Conditions | Privacy Policy | Responsible Gambling Policy
Copyright © 2009 SBOBET Casino. All rights reserved.